Požiadať o vyšetrenie na COVID-19

Pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie novým koronavírusom a chcú požiadať o vyšetrenie

 
Späť

Osobné údaje

Údaje žiadateľa o vyšetrenie.

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát

Nesprávny formát, telefónne číslo zadajte v tvare +421999999999
Nesprávny formát

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát, telefónne číslo zadajte v tvare +421999999999
Nesprávny formát

Adresa trvalého pobytu

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát PSČ.

Prechodný pobyt

Adresu prechodného pobytu vyplňte v prípade, že sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska. Ak ste v karanténe, vyplňte adresu miesta, kde sa zdržiavate.

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát PSČ.

Údaje zadávateľa vyplňte len v prípade, že žiadate o vyšetrenie pre inú osobu

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát

Informácie o mieste pobytu

Ktoré príznaky ochorenia máte?

Nesprávny formát

Iné dôležité informácie

Aké lieky užívate?

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Potvrďte, že nie ste robot, oboznámili ste sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov a prečítali ste si poučenie.  
Potrebujem poradiť