Požiadavka o vyšetrenie

Pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie novým koronavírusom, ktorí sa chcú otestovať antigénovým testom, alebo ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.

Vo formulári vyberte o aký typ vyšetrenia žiadate.

 
Späť

Vyberte typ vyšetrenia

Voľné kapacity podľa krajov

Preferované miesto pre vykonanie testu

kraj
kraj
Voľná kapacita: {{::sumCapacity((rsp_data_driveins_all_bckp | filter:{region_id:item.item_code}:true)) | number}}
Vyhľadávanie podľa mesta, názvu odberného miesta, ulice

Preferované miesto a dátum pre vykonanie testu:

{{selected_title}}

Osobné údaje

Údaje žiadateľa o vyšetrenie. Za vyplnené údaje zodpovedá ich autor.

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát

Nesprávny formát, číslo mobilného telefónu zadajte v tvare +421999999999

Na zadané telefónne číslo budú zasielané notifikácie a výsledky vo forme SMS správ.
Nesprávny formát

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát, číslo mobilného telefónu zadajte v tvare +421999999999
Nesprávny formát

Adresa trvalého pobytu

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát PSČ.

Prechodný pobyt

Adresu prechodného pobytu vyplňte v prípade, že sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska. Ak ste v karanténe, vyplňte adresu miesta, kde sa zdržiavate.

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát PSČ.

Údaje zadávateľa vyplňte len v prípade, že žiadate o vyšetrenie pre inú osobu

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Prosím skontrolujte, či je zadané číslo mobilného telefónu správne.
Nesprávny formát

Vyberte príznaky alebo dôvod vyšetrenia

 
 
 
 
Nesprávny formát
 
 
 
 
K testu si zoberte výmenný lístok od vášho lekára a odovzdajte ho pracovníkovi mobilného odberového miesta. Bez výmenného lístka vám nebude urobený test.

 1. Vyšetrenie nepotrebujete
  1. Ak ste boli s pozitívnym v kontakte len s rúškom po dobu kratšiu ako 15 min.
  2. Ak ste boli v kontakte s pozitívnym len v exteriéri vo vzdialenosti väčšej ako 2 m.
 2. Vyšetrenie potrebujete
  1. Ak ste boli s pozitívnym v interiéri bez rúška dlhšie ako 15 min.
  2. Ak ste boli s pozitívnym v interiéri s rúškom, dlhšie ako 15 min. na vzdialenosť kratšiu ako 2 metre.
  3. Ak ste boli s pozitívnym v exteriéri bez rúška na vzdialenosť kratšiu ako 2 metre.
Nesprávny formát
Nesprávny formát

Informácie o mieste pobytu

Vyberte do akej skupiny osôb patríte

(beriete plnú zodpovednosť za uvedenie správnych údajov)

Prichádzam z krajiny

Iné dôležité informácie

Aké lieky užívate?

Nesprávny formát
Nesprávny formát

Vyberte do akej skupiny osôb patríte


Potvrďte, že nie ste robot, oboznámili ste sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov a prečítali ste si poučenie.  
Potrebujem poradiť