Požiadať o vyšetrenie na COVID-19

Pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie novým koronavírusom a chcú požiadať o vyšetrenie

 
Späť

Osobné údaje

Údaje žiadateľa o vyšetrenie.

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát

Nesprávny formát, telefónne číslo zadajte v tvare +421999999999
Nesprávny formát

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát, telefónne číslo zadajte v tvare +421999999999
Nesprávny formát

Adresa trvalého pobytu

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát PSČ.

Prechodný pobyt

Adresu prechodného pobytu vyplňte v prípade, že sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska. Ak ste v karanténe, vyplňte adresu miesta, kde sa zdržiavate.

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát PSČ.

Údaje zadávateľa vyplňte len v prípade, že žiadate o vyšetrenie pre inú osobu

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát

Informácie o mieste pobytu

Vyberte príznaky alebo dôvod vyšetrenia

 
 
 
 
 
 
Nesprávny formát
 

Vyberte do akej skupiny osôb patríte

(vybrať môžete iba jednu z nižšie uvedených možností a beriete plnú zodpovednosť za uvedenie správnych údajov)

K testu si zoberte výmenný lístok od vášho lekára a odovzdajte ho pracovníkovi mobilného odberového miesta. Bez výmenného lístka vám nebude urobený test.

Iné dôležité informácie

Aké lieky užívate?

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Potvrďte, že nie ste robot, oboznámili ste sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov a prečítali ste si poučenie.  
Potrebujem poradiť